Usługi księgowo-podatkowepity

  • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów KPiR,
  • prowadzenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • prowadzenie ewidencji VAT,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
  • rozliczanie transakcji WDT, WNT, export, import,
  • rozliczenia VAT-UE, JPK,
  • kontrola dokumentów księgowych,
  • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych oraz przesyłanie ich do Urzędu Skarbowego,
  • reprezentacja klienta w kontaktach z Urzędem Skarbowym.

 

Świadczę kompleksowe usługi księgowo-podatkowe zarówno dla małych, jak i średnich przedsiębiorstw. W głównej mierze zajmuję się prowadzeniem ksiąg przychodów i rozchodów (KPiR), ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ewidencji VAT oraz ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. Ponadto wykonuję rozliczenia transakcji WDT, WNT, export i import oraz rozliczenia VAT-UE, JPK. Do moich zadań należy również kontrola dokumentów księgowych oraz sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych. Pełnię także rolę reprezentanta przed Urzędem Skarbowym. Wszystkie oferowane przeze mnie usługi świadczę z zachowaniem najwyższych standardów, dbając o dobro klienta.